Offer And Prices

Property photoshoots

Services and Prices:

Apartments (Small or No Garden, No Exterior Photos):

Houses and Villas (with External Amenities: Garden, Pool, etc.):

Please note that photoshoot services and prices may vary depending on the property. Travel is free within Estepona and Alcaidesa. Travel beyond these areas incurs an additional €25 charge per 30-minute drive (minimum charge €25).

Photoshoot and Delivery:

Post-Processing Configuration:

Photo Delivery:

My Requirements:


Beach Photoshoot packages

Looking for stunning photos to capture your beach memories? 

I offer a variety of packages to suit different needs and budgets, whether you're flying solo, enjoying time with friends, celebrating love with your partner, or creating lasting family keepsakes.

Package Options:

Bronze (30-45 Minutes - €125)

Silver (Up to 1.5 Hours - €225)

Gold (Up to 2 Hours - €350)

Additional Services:

Upgrade your Gold Package with a Romantic Beach Picnic Experience (Additional Cost): 200 Euro

Let's capture your unforgettable beach story! Contact me today to discuss your vision and book your photoshoot.


Event and party photoshoots

Capture the spirit of your event with professional photography!

I offer two photoshoot packages to suit your event needs:

Additional Services:

Note:

Let me help you document your special occasion!


Sesiones fotográficas de propiedades 

Servicios y Precios:

Apartamentos (Pequeños o sin Jardín, Sin Fotos Exteriores):

Casas y Villas (con Servicios Externos: Jardín, Piscina, etc.):

Tenga en cuenta: Los servicios y precios de las sesiones fotográficas pueden variar según la propiedad. El desplazamiento es gratuito dentro de Estepona y Alcaidesa. Los desplazamientos fuera de estas zonas conllevan un cargo adicional de 25€ por cada 30 minutos de conducción (cargo mínimo de 25€).

Sesión Fotográfica y Entrega:

Configuración de Post-Procesamiento:

Entrega de Fotos:

Mis Requisitos:Paquetes de sesión de fotos en la playa 

¿Buscas fotos increíbles para capturar tus recuerdos en la playa?

Ofrezco una variedad de paquetes para adaptarse a diferentes necesidades y presupuestos, ya sea que viajes solo, disfrutes de un momento con amigos, celebres el amor con tu pareja o crees recuerdos familiares duraderos.

Opciones de Paquetes:

Bronce (30-45 Minutos - 125€)

Plata (Hasta 1,5 Horas - 225€)

Oro (Hasta 2 Horas - 350€)

Servicios Adicionales:

Eleva tu sesión de fotos del Paquete Oro con un montaje playero pre-organizado perfecto para parejas (Playa de Sotogrande o Alcaidesa).

¡Capturaremos tu inolvidable historia en la playa! Contáctame hoy para discutir tu visión y reservar tu sesión de fotos.


Fotografía de eventos y fiestas 

¡Captura el espíritu de tu evento con fotografía profesional!

Ofrezco dos paquetes de sesiones fotográficas para satisfacer las necesidades de tu evento:

Sesión Fotográfica de Evento (Empresas, Privadas, Cumpleaños, etc.)

Precio: 100€-125€ por hora (depende de la complejidad)

Incluye:

Ideal para capturar momentos clave y asistentes a tu evento.

Sesión Fotográfica de Apoyo para Fiestas

Precio: 125€ por hora

Incluye:

Diseñado para brindar apoyo fotográfico continuo durante tu fiesta.

Servicios Adicionales:

Crea un elemento divertido e interactivo en tu evento con fotos instantáneas en formato Fujifilm Square tomadas con Instax SQ6.

Los invitados recibirán sus fotos físicas presentadas en un hermoso álbum o marco elegante al final de la sesión.

Asegúrate de que tus fotos favoritas estén listas para impresión de alta calidad con este servicio de mejora profesional.

Hasta 10 fotos se prepararán con doble resolución de píxeles para obtener resultados impresos sorprendentes.

Nota:

Se pueden aplicar tarifas de viaje para ubicaciones fuera de Estepona y Alcaidesa.

Puedo personalizar un paquete para satisfacer tus necesidades específicas. Ponte en contacto conmigo para hablar sobre tu evento y recibir una cotización personalizada.

¡Déjame ayudarte a documentar tu ocasión especial!Sesje zdjęciowe nieruchomości 

Usługi i ceny:

Apartamenty (małe lub bez ogrodu, brak zdjęć zewnętrznych):

Domy i wille (z udogodnieniami zewnętrznymi: ogród, basen itp.):

Pamiętaj, że usługi sesji zdjęciowych i ceny mogą się różnić w zależności od nieruchomości. Dojazd jest bezpłatny w Esteponie i Alcaidesa. Podróż poza te obszary wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 25 € za każde 30 minut jazdy (opłata minimalna 25 €).

Sesja zdjęciowa i dostawa:

Konfiguracja postprodukcji:

Dostawa zdjęć:

Moje wymagania:Pakiety sesji zdjęciowych na plaży 

Szukasz niesamowitych zdjęć, aby uchwycić swoje plażowe wspomnienia?

Oferuję różnorodne pakiety dostosowane do różnych potrzeb i budżetu, bez względu na to, czy podróżujesz solo, spędzasz czas z przyjaciółmi, świętujesz miłość ze swoim partnerem, czy tworzysz trwałe pamiątki rodzinne.

Pakiety:

Brązowy (30-45 minut - 125€)

Idealny dla osób indywidualnych lub par szukających szybkiej i zabawnej sesji na plaży.

Srebrny (do 1,5 godziny - 225€)

Idealny dla przyjaciół, par lub małych rodzin pragnących bardziej kompleksowej sesji zdjęciowej.

Złoty (do 2 godzin - 350€)

Najlepsze wrażenia z fotografii plażowej, idealne dla większych rodzin lub osób szukających naprawdę wyjątkowej okazji.

Usługi dodatkowe:

'Upgraduj' swoją sesję zdjęciową z pakietu Złotego dzięki wstępnie zaaranżowanej scenerii plażowej idealnej dla par (plaża Sotogrande lub Alcaidesa).


Sesje zdjęciowe z imprez i eventów 

Uchwyć ducha Twojego wydarzenia dzięki profesjonalnej fotografii!

Oferuję dwa pakiety sesji zdjęciowych dostosowane do Twoich potrzeb:

Sesja zdjęciowa z wydarzenia (firmy, prywatne, urodziny itp.)

Cena: 100€-125€ za godzinę (w zależności od złożoności)

Zawiera:

Idealny do uchwycenia najważniejszych momentów i uczestników Twojego wydarzenia.

Sesja zdjęciowa podczas imprezy

Cena: 125€ za godzinę

Zawiera:

Zaprojektowany, aby zapewnić ciągłe wsparcie fotograficzne przez całą imprezę.

Usługi dodatkowe:

Pakiet Pamiątkowe Zdjęcia Natychmiast (10 zdjęć Fujifilm Square z albumem/ramką): 60€

Stwórz zabawny i interaktywny element na swoim wydarzeniu dzięki natychmiastowym zdjęciom w formacie Fujifilm Square wykonanym aparatem Instax SQ6.

Goście otrzymają swoje fizyczne zdjęcia w pięknym albumie lub stylowej ramce na koniec sesji.

Profesjonalne przygotowanie zdjęć do druku (do 10 zdjęć): 20€

Upewnij się, że Twoje ulubione zdjęcia są gotowe do druku wysokiej jakości dzięki tej profesjonalnej usłudze retuszu.

Do 10 zdjęć zostanie przygotowanych z podwojoną rozdzielczością pikseli, aby uzyskać oszałamiające rezultaty druku.

Uwaga:

Opłaty za podróż mogą obowiązywać w przypadku lokalizacji poza Esteponą i Alcaidesa.

Mogę dostosować pakiet do Twoich konkretnych potrzeb. Skontaktuj się ze mną, aby omówić swoje wydarzenie i otrzymać indywidualną wycenę.